przeglady-1 150Przeglądy okresowe budynków:

  • półroczne
  • roczne
  • pięcioletnie

Wykonujemy również opracowywania opinii i orzeczeń technicznych.

No thoughts on “Przeglądy okresowe”